0(0)

แบบทดสอบจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2565

  • Course level: Intermediate
  • Total Enrolled 250

Description

ขั้นตอนการเข้าระบบเพื่อทำแบบทดสอบ   (คลิกอ่านรายละเอียด)

1.  คลิกลงทะเบียนทำแบบทดสอบ

2. เลือก Create a new account

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกด register

4. LOG IN โดยกรอก อีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน + รหัสพาสเวิร์ด

5. แบบทดสอบมีทั้งหมด 4 ชุด  ให้เลือกทำแบบทดสอบให้ผ่านอย่างน้อย 60% หรือ 18 คะแนน เพียง 1 ชุด   คลิกปุ่ม Start Quiz ข้อสอบแต่ละชุด มีคำถามทั้งหมด 30 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที (หรือ900 วินาที)

         – กรณีหากไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (Fail) ท่านสามารถทำแบบทดสอบชุดถัดไป

         – กรณีผ่าน (Pass) ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดส่งเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ได้สมัครเข้าอบรม

เอกสารประกอบการบรรยาย 

                                                

รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว