ม.นวมินทราธิราช นำนวัตกรรม หน้ากาก N99 และ หน้ากากแบบคลุมศรีษะ

 PAPR ร่วมแสดง งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2021

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทย และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงาน และนำผลงานนวัตกรรม หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ทำจากซิลิโคน ชนิด N99 (N99 respirator) พัฒนาโดย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะ ชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธภาพสูง (Powered air-Purifying respirator – PAPR) พัฒนาโดย วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและในวันที่ 24 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยได้จัดเสวนาในหัวข้อ “Innovation for New Emerging Infections Disease” โดยมีหัวข้อในการเสวนา1. เรื่อง “การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อควบคุม/ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19”2. เรื่อง “Modified airborne infection isolation (MAII) unit and New innovation in ventilation and Air-conditioning for building”3. เรื่อง “Surgical mask and Respirator : sustainable business model and PAPR : sustainable business model”

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด https://drive.google.com/…/17TU1RxeXLoXMCQLQzduUJW7lA3W…